Kragerø Resort
17. - 18. november 2022

For 8. gang arrangeres Vestmarkonferansen.
- en konferanse og samlingsplass for næringsliv, politikere, offentlig ansatte og andre interesserte fra Skagerrakregionen.

ÅRETS KONFERANSETEMA

Næringsvennlige kommuner
og turbulente tider

Dag 1:
Næringsvennlige og smarte kommuner – en viktig innsatsfaktor for god næringsutvikling.

Dag 2:
Energikrise, inflasjon og økte renter - manøvrering i kompliserte omgivelser og hva med det "grønne skiftet"?

Jan Andreassen

Jan Andreassen

Sjefsøkonom Eika

Arbeiderpartiet, Telemark

Terje Lien Aasland

Olje- og energiminister

Henrik Syse

Henrik Syse

Filosof og samfunnsdebattant

Jan L. Andreassen: Norges kanskje mest spennende makroøkonom om forventninger og fakta.

Høstens mest profilerte statsråd: Olje- og energiminister Terje Lien Aasland.

Henrik Syse: Filosof, samfunnsdebattant og fredsforsker.

VÅRE ANDRE SPENNENDE OG ENGASJERENDE FOREDRAGSHOLDERE

Torbjørn Wekre (Distriktssenteret), Morten Andresen (Grunder/investor), Nils Kristian Bogen (USN), Kjersti Søyland Bye (Eigersund Kommune), Gustav Weiberg-Aurdal (KS), Thor Moen (Bjørk Innovation) og Dag W. Eriksen (Kragerø kommune), m.fl

Har du spørsmål? Spør meg!

Jon

Jon Guste-Pedersen
908 33 298
jpg@skagerraksparebank.no

Har du spørsmål? Spør meg!

b601153NY

Kari Theting
986 44 342
kth@skagerraksparebank.no

Våre samarbeidspartnere:

Vestmarkonferansen arrangeres av: