Kragerø Resort
22 - 23 november 2021

Program mandag 26. oktober

16:00

Innsjekking og registrering

17:00

Batteridrevet båtidyll

 • Fritidsbåtmarkedet i Norge og i regionen – Klimaavtrykk og muligheter v/Norges Elbåtforening (Ståle Almenning)
 • El-båter – Status og utvikling
  • Green Waves
  • Kruser
 • Canal Boats – En batteridrevet nyhet i Telemark
 • Lademuligheter og infrastruktur – Arendal viser vei (Rune Hvass, Havnesjef)

Pause

 • Hvor går veien videre? Debatt og diskusjon.
  Panel: Kårstein Eidem Løvås (St.repr. H), Lene Westgaard Halle (St.repr. H), Per Erik Schulze (Seniorrådgiver Naturvernforbundet), Ståle Almenning (Elbåtforeningen), Rune Hvass (Arendal Havn)

19:30

Middag og sosial hygge

Program tirsdag 27. oktober

07:00-

Frokost

08:30

09:00

Registrering

Velkommen – Jon Guste-Pedersen, Skagerrak Sparebank

 • Rydd Norge - Handelens Miljøfond
 • Plastryddingsprosjektet i Kragerøskjærgården – Thomas Kornerud, Kragerøsnekkeren AS

09:30

Det store bildet

 • Kan renten gjøre annet enn å falle? (Jan Andreassen)
 • Regionen sett fra Løvebakken
 • Kårstein Eidem Løvås og Lene Westgaard Halle (Stortingsrepresentanter Høyre)
 • Olje og Energiminister Tina Bru

Pause

11:15

Strandsonen – en viktig ressurs for næring og allmenhet

 • Rammer og praksis (Øistein Brinck)
 • Hvilke handlingsrom har kommunen (Thorleif Fluer Vikre)
 • Erfaringer fra næringslivet (Tim Kronborg)
 • Spørsmål og debatt

12:15

Lunch med utdeling av årets Grunderpris i Kragerø

13:15

Inkluderingsdagen 2020
Bærekraftig reiseliv

 • Opplevelser – Hele Kragerø, Hele året (Janna Phil og Kristin Myrstrand, Kragerø Næringsforening)
 • Bærekraftig reiseliv = gode lokalsamfunn (Ragnhild Ørnes, SALT Lofoten)
 • Fra Thailand til Kragerø Resort - Erfaringer og muligheter (Espen Westlie, Direktør Kragerø Resort)
 • Norsk Reiselivsfagskole – fra utvikling til drift (Ole Fredrik Stevning og Jonny Pettersen, Norsk Reiselivsfagskole)

Pause

15:10

Bærekraftig marin næringsutvikling

 • Plastsøppel som ressurs og råvare (Jo Lindberget, Plastinor AS)
 • Marinex (Preben Hjallum)
 • Stillehavsøsters – Fra problem til ressurs - Norwegian Shores (Jørund Moseid, Daglig leder og Kristian Lier, Gründer)
 • Restaurering av økosystemet i Skagerrak og mulighet for nye næringer (Even Moland, Forsker i Havforskningsinstituttet)
 • Sammen skaper vi morgendagens muligheter

16:45

Avslutning v/Jan Kleppe

Har du spørsmål?

b601205

Jon Guste-Pedersen
Telefon: 908 33 298
E-post: jpg@skagerraksparebank.no

Våre samarbeidspartnere:

Vestmarkonferansen arrangeres av: